Portale internetowe Polskich Wydawnictw Specjalistycznych ProMedia sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.
Przeczytaj całość , Zamknij to okno informacyjne.
 OGŁOSZENIE Polska Organizacja Turystyczna ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA

2019-03-05

 Polska Organizacja Turystyczna

ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA

Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT) z siedzibą

w Rzymie, Berlinie, Sztokholmie oraz Madrycie.

lot POT

 

Główne obowiązki: Promocja Polski w dziedzinie turystyki na wybranym rynku:

• Włoch

• Niemiec

• Szwecji

• Hiszpanii

Wymagania konieczne:

Kandydat ubiegający się o stanowisko dyrektora ZOPOT powinien:

1. Posiadać tytuł magistra;

2. Korzystać z pełni praw publicznych;

3. Nie być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4. Posiadać co najmniej 5-letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej, dyplomacji w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

5. Posiadać udokumentowaną biegłą znajomość języka angielskiego i/lub języka włoskiego, niemieckiego, szwedzkiego, hiszpańskiego;

6. Posiadać prawo jazdy, co najmniej kategorii „B”.

Wymagania pożądane

1. Znajomość zagadnień z zakresu komunikacji, marketingu i turystyki;

2. Znajomość polskiego rynku turystycznego w zakresie atrakcyjności turystycznej;

3. Znajomość „Strategii Marketingowej Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020”;

4. Umiejętność organizacji kampanii promocyjnych oraz zarządzania projektami;

5. Znajomość stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych;

6. Znajomość ustawy o usługach turystycznych;

7. Znajomość ustawy i statutu Polskiej Organizacji Turystycznej;

8. Umiejętność zarządzania personelem, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, radzenia sobie ze stresem.

Ponadto, warunkiem udziału w konkursie jest przedstawienie 3-5 stronicowej pracy pisemnej na temat:

• Koncepcja realizacji założeń strategicznych komunikacji marketingowej w latach 2019-2020 (na wybranym rynku).

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

Komisja Konkursowa w trakcie postępowania konkursowego może zwrócić się do kandydatów z prośbą o dostarczenie dokumentów związanych z toczącym się postępowaniem, a także zweryfikować znajomość języka obcego poprzez rozmowę w danym języku, ze specjalistą.

Oferujemy:

• Ciekawą pracę pełną wyzwań

• Umowę o pracę zawartą na czas określony, nie dłuższy niż 33 miesiące.

Wstępna kwalifikacja kandydatów odbędzie się na podstawie przesłanych dokumentów. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie:

1. CV;

2. listu motywacyjnego;

3. Kopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe (dyplom);

4. Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

5. Oświadczenia kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6. Oświadczenia o posiadaniu prawa jazdy co najmniej kategorii „B” oraz o posiadaniu doświadczenia w prowadzeniu samochodu w ruchu drogowym;

7. Kopii dokumentów potwierdzających co najmniej 5-letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej, dyplomacji, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, umowa o pracę, zaświadczenia, umowa-zlecenie, umowa o dzieło lub inne umowy cywilnoprawne, kontrakt menadżerski, opinie z miejsca pracy);

8. Kopii dokumentów potwierdzających biegłą znajomość języka angielskiego i/lub języka włoskiego, niemieckiego, szwedzkiego, hiszpańskiego np. dyplom ukończenia studiów lingwistycznych lub filologicznych, dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych, świadectwo ukończenia szkoły za granicą z obcym językiem wykładowym, certyfikat, zaświadczenie, oświadczenie kandydata;

9. Pisemnego opracowania na temat: „Koncepcja realizacji założeń strategicznych komunikacji marketingowej w latach 2019-2020” (na wybranym rynku).

Udział w procesie rekrutacyjnym jest w pełni dobrowolny, jednakże, jako pracodawca jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym do zebrania danych kandydata do pracy w zakresie wynikającym z tych przepisów. W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować wykluczeniem kandydata z procesu rekrutacyjnego. Zapewniamy, że dane osobowe w procesie rekrutacji są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Jeżeli chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie wymienione w ogłoszeniu o pracę zamieść w swojej ofercie klauzulę o następującej treści:

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej POT (www.pot.gov.pl) w zakładce „ Kariera”.

Oferty prosimy przesyłać na adres: alicja.grabowska@pot.gov.pl, w terminie do dnia 30.03.2019 roku z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora ZOPOT w wybranej placówce” w tytule e-maila.


Polecamy

Polecamy także:

TikTok pierwszy raz promuje kraj
Dzięki współpracy z ByteDance Ministerstwo Turystyki Indonezji chce zwiększyć popularność swojego kraju wśród turystów. Po raz pierwszy jedna z...

Wizz Air - 15. urodziny i 200 mln. pasażerów
Pierwszy lot Wizz Air odbył się 19 maja 2004 roku z Katowic do Londynu Luton. Od tego czasu linia rozbudowała swoją flotę do 112 samolotów Airbus, włącznie z...

Walne zgromadzenie ECTAA 2019 w Łodzi
W Łodzi 3 i 4 czerwca odbędzie się półroczne zgromadzenie członków Europejskiej Organizacji Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ang. European Travel...

Grecos uruchamia czartery z Modlina
Grecos wprowadził do oferty wakacje z wylotem z portu lotniczego Warszawa-Modlin. To 10. lotnisko, z którego w tym sezonie będą latać samoloty z klientami...

Bezpłatny biuletyn

Strefa prenumeratora

Nasze serwisy


ProMedia www.pws-promedia.pl    

Hotelarz www.e-hotelarz.pl    

Restauracja www.e-restauracja.com

Rynek Turystyczny www.rynekturystyczny.pl     Polski Jubiler www.polskijubiler.pl    

Nowoczesna Stacja Paliw www.e-stacjapaliw.pl

© ProMedia Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne Polityka prywatności