Branża spotkań po roku pandemii

Ograniczenia spowodowane pandemią trwają już rok. Rada Przemysłu Spotkań, która powstała, by bronić tę branżę przed skutkami pandemii, podsumowała wyniki ankiety online, mającej na celu realną ocenę skuteczności narzędzi pomocowych oraz kondycji sektora wchodzącego z obciążeniem z 2020 r. w równie niepewny rok 2021.

rt 2021 03b 28

 Niestety, jak można się było spodziewać, obraz branży spotkań, który wyłania się z badań, jest dramatyczny. Jak określili go autorzy raportu – to prawdziwy krajobraz po bitwie. – Przemysł spotkań i wydarzeń jest istotny dla krajowej gospodarki i warto w nas uwierzyć i wspierać – spotkania są potrzebne i wrócą, bo nic nie zastąpi jakości relacji kreowanych podczas eventów, nie ma skuteczniejszego transferu wiedzy niż podczas kongresów, konferencji czy targów. Jesteśmy pełni podziwu dla firm, które przetrwały ostatni rok i wchodzą w pesymistyczną perspektywę 2021 r. Wiemy, ile wysiłku kosztuje je utrzymanie się na rynku w tych warunkach i walka o utrzymanie zatrudnienia. Bez firm z przemysłu spotkań i wydarzeń powrót turystyki i hotelarstwa będzie bardzo długi, walczmy o ten sektor – puentuje Olga Krzemińska-Zasadzka, prezes zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel. 

Kim są organizatorzy spotkań i eventów?Spadki obrotów
i zatrudnienia

W tym typowo usługowym sektorze 72 proc. to firmy mikro, 27 proc. – małe i średnie oraz 1 proc. – duże. Przeważającą część ankietowanych stanowiły jednoosobowe działalności gospodarcze (aż 54 proc.), a w następnej kolejności spółki z o.o. (24,3 proc.). Ponad połowa firm z tego sektora działa w województwach: mazowieckim (37 proc.), małopolskim (16 proc.) i wielkopolskim (12,5 proc.). Z kolei z badań struktury zatrudnienia na 2019 r. wynika, że w firmach przemysłu spotkań i wydarzeń 20 proc. osób zatrudnionych było na umowy o pracę, a 80 proc. na kontrakty menedżerskie, umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne formy umów B2 Rynek spotkań w naszym kraju od wielu lat rozwijał się bardzo dynamicznie. Szczególnie widać to było w ostatnich latach. Wiele sygnałów wskazywało na to, że rozwój ten będzie trwał również w najbliższych latach. To stymulowało powstawanie nowych firm znajdujących tu swoje miejsce. W efekcie w momencie wybuchu pandemii na polskim rynku działały zarówno spore firmy z wieloletnim doświadczeniem, jak i dopiero rozwijające skrzydła. 

rt 2021 03b 29

Spadki obrotów i zatrudnienia

Z badań wynika, że wszystkie ankietowane podmioty odnotowały w związku z pandemią COVID-19 spadek przychodów w okresie marzec 2020 r.-luty 2021 r. (w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej). Średni spadek liczby projektów zrealizowanych w roku 2020 w stosunku do roku 2019 to 82 proc., a średni spadek rocznych przychodów to aż 73 proc. Aż 64 proc. ankietowanych odpowiedziało, że w tym czasie miało problem z utrzymaniem płynności finansowej. Mimo to tylko 34 proc. zdołało zaciągnąć pożyczkę lub kredyt na komercyjnych zasadach. Może wynikać to ze wstrzymania kredytowania sektora spotkań ze względu na niespełnianie bankowych warunków wiarygodności kredytowej. Pomoc rządowa pozwoliła średnio na pokrycie 28 proc. strat mimo wysokiego procentowego udziału firm w części programów pomocowych. Firmy w trudnych czasach podjęły wysiłek redukcji przeciętnych kosztów miesięcznych utrzymania działalności – średnio o 33 proc.. Efektem relatywnie niewielkiej otrzymanej pomocy oraz konieczności obniżenia kosztów jest przygnębiający spadek zatrudnienia w 2020 r. (w stosunku do 2019 r.), sięgający 63 proc., przy czym spadek zatrudnienia osób na umowę o pracę sięgnął 26 proc., a zatrudnionych na umowach B2B, umowach-zleceniach, umowach o dzieło czy kontraktach menedżerskich – 72 proc. 

rt 2021 03b 30

Jaka pomoc

W odniesieniu do form pomocy rządowej największy odsetek firm z tego sektora skorzystał ze wsparcia pochodzącego z: – tarcz branżowych (79 proc. respondentów), – wiosennych pożyczek bezzwrotnych 5 tys. zł (76 proc.), – tarczy finansowej PFR 1.0 (66 proc.). Z tarczy finansowej PFR 2.0 skorzystało już tylko 46 proc. ankietowanych, co dziwi, bo program był przeznaczony dla branż zamkniętych. Dla firm, które otrzymały odpowiedź negatywną lub zdecydowały się nie składać wniosku w tarczy PFR 2.0, powodem wykluczenia w ponad 70 proc. był limit wykorzystanej już pomocy, 20 proc. nie spełniało warunku kodu PKD, a 10 proc. innych warunków, takich jak zaległości czy nieodpowiednia forma prowadzonej działalności. – Mimo że firmy są aktywne i korzystają z dostępnych pomocy, to wsparcie pokrywa zaledwie ¼ ich strat. Świadczy to o niewystarczającej skali zaproponowanej pomocy. Martwi znacząco mniejsze wykorzystanie środków z PFR 2.0. Jako marginalne należy wskazać wykorzystanie środków z BGK czy ARP. Trzynasty miesiąc walki o przetrwanie z takim wymiarem wsparcia to iście heroiczny wysiłek… Apelujemy do rządu o modyfikację mechanizmów pomocowych kierowanych do branż zamkniętych, tak żeby wzrosła odczuwalnie ich skuteczność – podsumowuje Małgorzata Musiał-Bzowska, sekretarz Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń. Na pytanie o główne powody odrzucenia lub niezłożenia wniosków o pomoc rządową respondenci podawali najczęściej dwa powody: niewłaściwe PKD do uzyskania pomocy z tarczy branżowej PFR, niewłaściwa forma działalności (np. jednoosobowa działalność gospodarcza niekwalifikująca się do tarcz PFR). Kolejnymi przyczynami, które były powodem nieskorzystania z pomocy publicznej, były zaległości w płatności składek lub podatków, niemożność wykazania spadku obrotów i zbyt trudne procedury oraz brak wiedzy na temat dostępnych form pomocy. 

rt 2021 03b 31

Po ciężkim roku marne perspektywy

rt 2021 03b 33

Pojawianie się problemów z płynnością finansową nie powinno więc budowanych mozolnie od wielu lat, jest kluczowy dla przetrwania naszego sektora. Ponadto szokuje perspektywa zamknięcia lub zawieszenia biznesów w najbliższych miesiącach przez 38 proc. ankietowanych firm. Wskazuje to na niewystarczającą pomoc państwa dla branży spotkań. Martwi też nas ciągły brak jasnych kryteriów czy planu wychodzenia z obostrzeń, co powoduje tak dużą niepewność po stronie zarówno firm naszego sektora, jak i samych klientów, którzy ciągle odkładają plany zakupowe na bliżej nieokreślony moment. Rok 2021 będzie dla nas kontynuacją walki o przetrwanie – dodaje Łukasz Klimczak, członek zarządu Klubu Agencji Eventowych SAR. – Przemysł spotkań i wydarzeń, w tym targi i kongresy, to przede wszystkim narzędzie promocji polskich firm oraz polskich produktów i usług na arenie międzynarodowej. Aby nasza gospodarka mogła wrócić na ścieżkę rozwoju sprzed pandemii, rząd nie może dopuścić, by wyprzedziły nas inne konkurencyjne gospodarki. Nie ma możliwości odbudowy gospodarki bez pokazania światu polskich produktów i usług. Temu właśnie służą targi i kongresy – komentuje Beata Kozyra, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego.  nikogo dziwić. W ubiegłym roku aż 63,8 proc. firm uczestniczących w badaniu miało kłopoty z zachowaniem tej płynności. Patrząc na perspektywy roku 2021, aż 38 proc. firm rozważa zawieszenie lub zamknięcie działalności, co nie powinno dziwić, jeśli weźmiemy pod uwagę, że na koniec lutego 2021 r. liczba zakontraktowanych projektów stanowiła zaledwie 6 proc. łącznej liczby projektów zrealizowanych w 2019 r. Ponurego obrazu dopełnia fakt, że aż 35 proc. firm nie ma zakontraktowanych na razie żadnych projektów na 2021 r. Interesująco w tym zestawieniu rysuje się plan wielkości zatrudnienia w pierwszym kwartale 2021 r. – 78 proc. ankietowanych nie miało w planach redukcji zatrudnienia. Najwyraźniej poziom redukcji personelu w 2020 r. był na tyle wysoki, że sektor doszedł do kadrowego minimum, a jednocześnie warunki utrzymania subwencji z tarcz PFR 1.0 i 2.0 wstrzymują decyzje o dalszych zwolnieniach przez wiele podmiotów z tego rynku. – Firmy z sektora spotkań i wydarzeń działające w całej Polsce musiały dokonać redukcji personelu na poziomie 63 proc. To tragiczna wiadomość, bo potencjał zespołów specjalistów.

rt 2021 03b 32

Jako Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń apelujemy o wprowadzenie do końca kwietnia pięciu doraźnych kroków i, co równie ważne, zastosowanie automatyzmu w ich przedłużaniu o kolejne miesiące.

1. Przedłużenie tarczy branżowej do kwietnia, z wprowadzeniem okresu porównawczego do miesięcy/kwartałów sprzed pandemii (zwolnienie z ZUS, dofinansowanie miejsc pracy, mikropożyczka) oraz uwzględnienie w tarczy branżowej brakujących kodów PKD 73.11.Z oraz 52.29.C i 93.29.Z.

2. Przedłużenie programu Tarczy 2.0 PFR minimum do kwietnia 2021 r.

3. Zwolnienie beneficjentów Tarczy 2.0 PFR z podatku od umorzonych środków z programu Tarczy PFR 1.0. Firmy te walczą o przetrwanie i na pewno nie wzbogaciły się na tym i żadnym innym z programów rządowych.

4. W związku z długotrwałym zamknięciem absolutnie konieczne jest też zwiększenie limitów pomocy de minimis oraz limitów w Tarczy PFR 2.0. Inaczej firmy będą dalej w znacznym stopniu wykluczane z tych programów pomocowych, co wykazywaliśmy wielokrotnie w wynikach naszych badań czy też przytaczając konkretne przykłady odmowy pomocy podmiotom z naszego sektora, właśnie z powodu tych limitów przez PFR czy inspektoraty ZUS i WUP.

5. Wydłużenie trwania okresu zawieszenia spłaty kredytów o kolejny miesiąc.

Ankieta Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń została przeprowadzona 10-28 lutego 2021 r. i miała charakter anonimowy. Zaproszenie do udziału zostało skierowane do członków rady oraz umieszczone na oficjalnym profilu facebookowym TUgether. W badaniu wzięło udział 178 respondentów z różnych branż reprezentujących sektor spotkań i wydarzeń.

Przemysł spotkań i wydarzeń w rok po wybuchu pandemii – wyniki ankiety sektorowej pokazują rzeczywiste oblicze pandemii:

• 73 proc. średniego spadku rocznych przychodów w 2020 r.,

• 63 proc. redukcji zatrudnienia w minionym roku,

• 28 proc. strat pokrytych z pomocy rządowej,

• 38 proc. firm rozważa zamknięcie lub zawieszenie działalności w 2021 r.

 opr. Andrzej Jarczewski

Wydanie: 3/2021, ŚWIAT BRANŻY
W najnowszym wydaniu
 
Strefa prenumeratora
ARCHIWUM ONLINE RYNKU TURYSTYCZNEGO:
Login:
Hasło:
Zapomniałem hasło


E-tygodnik
Bądź na bieżąco
Jeżeli chcesz otrzymywać w każdy poniedziałek przegląd najważniejszych informacji branżowych, zapisz się do listy subskrybentów.Jeżeli chcesz wypisać się z listy odbiorców newslettera, wpisz adres e-mailowy i kliknij "rezygnuję".
Twój e-mail