Odpowiedzialność członka zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej na gruncie ustawy turystycznej

Zmiany w prawie turystycznym, jakie nastąpiły w połowie 2018 r. wskutek wprowadzenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2302/UE z 25 listopada 2015 r., spowodowały istotne zmiany w zakresie świadczenia usług turystycznych. W szczególności przedsiębiorcy mający związek ze świadczeniem usług turystycznych zostali podzieleni na cztery grupy o odmiennych obowiązkach i odpowiedzialnościach prawnych.

 

 rt 2019 03z 21

  Wśród nich wyróżniono organizatorów turystyki, przedsiębiorców ułatwiających nabywanie usług turystycznych, agentów turystycznych oraz dostawców usług turystycznych. Wspólną cechą dla wszystkich jest ponoszenie surowej odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy. Turystyczna działalność gospodarcza w Polsce może być prowadzona zarówno w formie jednoosobowej działalności, spółki cywilnej czy spółek kapitałowych. Bez względu jednak na wybór formy prawnej jako działalność regulowana wymaga, oprócz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (dalej: u.i.t.p.u- .t.) wprowadziła wiele zmian w stosunku do poprzednio obowiązującej ustawy o usługach turystycznych. Co prawda przepisy zawarte w rozdziale poświęconym karom pieniężnym oraz przepisom karnym korzystają z rozwiązań poprzedniej ustawy, są jednak pełniejsze i bardziej doprecyzowane. Przedsiębiorcy, którzy nie podlegali przed dniem wejścia w życie ustawy wpisowi do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, a prowadzą w dniu jej wejścia w życie działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych lub w zakresie ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych, niezwłocznie powinni byli wystąpić o wpis do nowego rejestru we właściwym dla ich działalności zakresie. O wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych nie muszą występować przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie...Katarzyna Pośpiech-Białas Autorka jest radcą prawnym. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i cywilnym, z uwzględnieniem problematyki ochrony danych osobowych, dóbr osobistych oraz e-commerce. Świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów działających w branży internetowej.

Wydanie: 3/2019, PRAWO
Strefa prenumeratora


  Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Prenumerata RYNKU TURYSTYCZNEGO to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania miesięcznika prosto na biurko
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.rynek-turystyczny.pl
  • (w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.sklep.pws-promedia.pl
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Restauracji napisz skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl
W najnowszym wydaniu
 
Strefa prenumeratora
ARCHIWUM ONLINE RYNKU TURYSTYCZNEGO:
Login:
Hasło:
Zapomniałem hasło


E-tygodnik
Bądź na bieżąco
Jeżeli chcesz otrzymywać w każdy poniedziałek przegląd najważniejszych informacji branżowych, zapisz się do listy subskrybentów.Jeżeli chcesz wypisać się z listy odbiorców newslettera, wpisz adres e-mailowy i kliknij "rezygnuję".
Twój e-mail