Turecki program „Certyfikacji Sanitarnej w Branży Turystycznej”

2020-05-15

Ministerstwo Kultury i Turystyki Republiki Turcji zainicjowało program Certyfikacji Sanitarnej w Branży Turystycznej, który będzie obowiązywał od sezonu letniego 2020. Certyfikat Sanitarny w Branży Turystycznej przygotowany pod przewodnictwem Ministerstwa Kultury i Turystyki z udziałem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz we współpracy ze wszystkimi organizacjami związanymi z sektorem turystyki, obejmuje szeroki zakres środków zapobiegawczych, które należy podjąć w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu turystom krajowym i zagranicznym poczynając od transportu po miejsca noclegowe, a także stan zdrowia pracujących tam osób oraz samych pasażerów i turystów.

Turcja

Certyfikat, wydawany przez międzynarodowe instytucje certyfikujące, będzie potwierdzał, że w liniach lotniczych,  na lotniskach i w innych środkach transportu oraz w obiektach noclegowych i gastronomicznych spełnione są najwyższe standardy sanitarne i higieniczne.                                                                                               

Ministerstwo Kultury i Turystyki Republiki Turcji uruchomiło program Certyfikacji Sanitarnej w Branży Turystycznej. Program, który będzie obowiązywał od sezonu letniego 2020, obejmie szeroki zakres środków zapobiegawczych, poczynając od transportu po miejsca noclegowe, a także stan zdrowia pracujących tam osób oraz samych pasażerów i turystów.

Program Certyfikacji Sanitarnej dla Branży Turystycznej składa się z 4 głównych pozycji.

Program certyfikacji wprowadzony przez Turcję składa się z 4 głównych pozycji, którymi są „Zdrowie i bezpieczeństwo pasażera (turysty)”, „Zdrowie i bezpieczeństwo pracownika”, „Środki zapobiegawcze stosowane w obiektach” oraz „Środki zabopiegawcze stosowane w środkach transportu”.

Część dotycząca „Zdrowia i bezpieczeństwa pasażera” obejmuje środki, które należy wprowadzić w odniesieniu do pasażerów (turystów) od momentu wjazdu do Turcji, aż do czasu jej opuszczenia. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zostaną podjęte następujące kroki: nie wpuszczanie  pasażerów bez masek ochronnych na teren terminali, zapewnienie pasażerom bezpłatnych masek ochronnych, użycie kamery termowizyjnej i pomiar temperatury ciała pasażerów przy wejściach do budynków terminali, przygotowanie mat dezynfekcyjnych, a jeśli zajdzie taka potrzeba kabin do dezynfekcji pasażerów. Zostaną także wprowadzone procedury dotyczące pasażerów dla których odbycie podróży wiązałoby się z ryzykiem.

Część programu pod nazwą „Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników” obejmuje środki zapobiegawcze, które mają na celu zapewnienie, aby  personel pracujący w środkach transportu, obiektach hotelowych oraz gastronomicznych był całkowicie zdrowy pod względem fizycznym i psychicznym. Pozostałe punkty tego programu stanowią procedury takie jak: szkolenia personelu dotyczące przestrzegania higieny i wymogów sanitarnych, udzielanie personelowi wsparcia psychologicznego, zapewnienie niezbędnego sprzętu higieniczno – sanitarnego,  poddawanie personelu kontroli przed wejściem do obiektów, dzięki pomiarowi temperatury za pomocą termometrów, lub kamer termowizyjnych o odpowiednich standardach, oraz reorganizacja systemu pracy zgodnie z nowymi wymaganiami w tym zmiany w harmonogramach prac zmianowych, organizacji zebrań, czy  też wprowadzenie badań wśród personelu pod kątem występowania wirusa.

"Środki zapobiegawcze stosowane w obiektach” obejmują kroki, jakie należy podjąć, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii. W celu zapobiegania takim przypadkom w zakresie  certyfikatu określono jakie procedury muszą być wdrożone przez obiekty hotelowe czy gastronomiczne.

Certyfikaty zapewniają także wdrożenie, oraz kontrolowanie środków dotyczących zachowania dystansu społecznego, ograniczenia kontaktu czy izolacji także pośród pracującego personelu, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii wśród pracowników.

 „Środki zapobiegawcze stosowane w środkach transportu” obejmują określone środki zapobiegawcze oraz stosowane regulacje w środkach  transportu lotniczego, lądowego i morskiego. Zaliczają się do nich: szkolenia personelu pracującego w środkach transportu, świadectwa zdrowia personelu, sanityzacja pojazdów oraz zaplanowanie transportu pasażerskiego zgodnie z wymogami dotyczącymi zachowania bezpiecznej odległości między podróżującymi.

 


Aktualności

To też może Cię zainteresować

W najnowszym wydaniu
 
Strefa prenumeratora
ARCHIWUM ONLINE RYNKU TURYSTYCZNEGO:
Login:
Hasło:
Zapomniałem hasło


E-tygodnik
Bądź na bieżąco
Jeżeli chcesz otrzymywać w każdy poniedziałek przegląd najważniejszych informacji branżowych, zapisz się do listy subskrybentów.Jeżeli chcesz wypisać się z listy odbiorców newslettera, wpisz adres e-mailowy i kliknij "rezygnuję".
Twój e-mail