Portale internetowe Polskich Wydawnictw Specjalistycznych ProMedia sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.
Przeczytaj całość , Zamknij to okno informacyjne.
 Forum POT-ROT-LOT: Nowe plany i strategia działań promujących Polskę

2017-11-15

Tegoroczne Forum Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT odbyło się w dniach 13-14 listopada. Podczas drugiego dnia kongresu zaplanowano warsztaty i rozmowy bilateralne pomiędzy przedstawicielami ROT, a dyrektorami Zagranicznych Ośrodków POT.

 DSC 2868 Kopiowanie

 

Doroczne Forum Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych, w którym brali także dyrektorzy Zagranicznych Ośrodków POT stało się okazją do wymiany uwag, spostrzeżeń, a także nowych pomysłów związanych z promocją Polski i rozwojem branży turystycznej. Konferencję otworzyli Dariusz Rogowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, a także dr Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Piąta edycja Forum POT-ROT-LOT była okazją do spotkania i wspólnych rozważań na temat rozwoju turystyki w Polsce. Przedstawiono własne spostrzeżenia związane z działaniem na rynku krajowym, realizowanym we współpracy z regionami. Zaprezentowano także plany marketingowe na rynkach zagranicznych. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którzy omówili rządowy program „Niepodległa”, związany z setną rocznicą odzyskania niepodległości. Z kolei przedstawicielka „Lasów Państwowych” ukazała największe walory i stale poszerzającą się ofertę turystyczną dla wszystkich chcących odpoczywać na łonie natury.

W pierwszej części konferencji Jacek Janowski, dyrektor Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej mówił o przyszłorocznych, dużych kampaniach, które będą realizowane przez POT. Zapowiedział, że popularna akcja „Polska Zobacz Więcej – weekend za pół ceny” będzie miała dwie odsłony: wiosenną (9-11 marca) oraz jesienną (6-7 października). Janowski odniósł się również do bardzo dobrze przyjętej przez opinię publiczną i branżę turystyczną akcji promocji Polski we współpracy z zagranicznymi youtuberami. Podkreślił, że cała kampania pokaże nowoczesne podejście do promocji Polski, w tym także regionów, ponieważ akcja zakłada wyprodukowanie 16 osobnych materiałów, które będą promowały poszczególne części naszego kraju. Dodał, że cel minimum to zasięg 0,5 mln wyświetleń, uzyskanych przez samych vlogerów.

Podczas tej części kongresu rozmawiano także o stworzeniu specjalnego funduszu, który mógłby zasilać Regionalne i Lokalne Organizacje Turystyczne. Jedną z propozycji było wprowadzenie dodatkowej, niewielkiej opłaty „noclegowej”, np. w wysokości 1 zł, która pozwoliłaby zapewnić finansowanie prac poszczególnych organizacji. Uczestnicy podkreślali, że podobny system funkcjonuje w Chorwacji  i sprawdza się tam bardzo dobrze. Zwrócono jednak uwagę, że aby wprowadzić te zmiany potrzebna będzie zgoda wielu stron debaty, a także podjęcie zmian ustawowych.

Drugi dzień Forum Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych organizacji wypełniły spotkania warsztatowe. Przedstawiciele ROT oraz urzędów miast skupili się na zagadnieniach związanych ze współpracą przy prowadzeniu promocji z uwzględnieniem specyfiki krajów, w których działają Zagraniczne Ośrodki POT. Dominującym wątkiem obu dni Forum były istotne kwestie dotyczące opracowywanej nowelizacji ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej.

Ożywiona, konstruktywna, niekiedy emocjonalna dyskusja w sesji plenarnej, do której zaprosili obecnych wiceminister sportu i turystyki Dariusz Rogowski i prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk, kontynuowana była podczas warsztatów dla lokalnych organizacji turystycznych, prowadzonych przez prof. Jacka Borzyszkowskiego. Podczas dyskusji wybrzmiało wspólne stanowisko, że Ustawa o POT, system promocji i zarządzanie narodową turystką wymagają udoskonalenia i wprowadzenia instytucjonalnych korekt. Kwestią podstawową jest ustalenie jak głęboko zmiany powinny sięgać.

 

 


Polecamy

Polecamy także:

Sukces merytoryczny i frekwencyjny drugiej edycji Hotel Investment Trends Poland&CEE
Pięć sesji tematycznych, 9 dyskusji panelowych i wystąpień, prawie 40 prelegentów z Polski i zagranicy i łącznie niemal 350 uczestników – właśnie dobiegła...

Nowa ustawa daje lepszą ochronę turystom wyjeżdżającym z biurami podróży - konferencja PIT
Turystyka to w tej chwili jedyna branża usługowa, która w takim stopniu chroni prawa konsumenta – podkreślał prezes Polskiej Izby Turystyki, Paweł Niewiadomski w...

Znamy laureatów konkursu Hotelarskie Inwestycje Roku 2018
Podczas odbywającej się 17 maja br. w Warszawie drugiej edycji konferencji HOTEL INVESTMENT TRENDS wydawca magazynu „Hotelarz” oficjalnie ogłosił wyniki...

Izrael to nie tylko miejsca religijnego kultu
Amir Halevi, dyrektor generalny Ministerstwa Turystyki Izraela poinformował o ponownym uruchomieniu w Polsce kampanii „Dwa słoneczne miasta. Jedna podróż”...

Bezpłatny biuletyn

Strefa prenumeratora

Nasze serwisy


ProMedia www.pws-promedia.pl    

Hotelarz www.e-hotelarz.pl    

Restauracja www.e-restauracja.com

Rynek Turystyczny www.rynekturystyczny.pl     Polski Jubiler www.polskijubiler.pl    

Nowoczesna Stacja Paliw www.e-stacjapaliw.pl

© 2017 ProMedia Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne