Zalecenia Komisji Europejskiej dla turystyki

2020-05-13

Komisja przedstawiła właśnie na konferencji prasowej pakiet wytycznych i zaleceń, mających pomóc państwom członkowskim w stopniowym zniesieniu ograniczeń w podróżowaniu i umożliwić przedsiębiorstwom turystycznym ponowne otwarcie, przy jednoczesnym przestrzeganiu niezbędnych środków zdrowotnych.

 Zrzut ekranu 2020 05 13 13.45.50

Tak szybko, jak pozwala na to sytuacja zdrowotna, powinny być znoszone restrykcje dotyczące podróżowania, tak by mieszkańcy UE mieli możliwość odwiedzania rodziny i znajomych w kraju ale i za granicą, przy zachowaniu wszystkich koniecznych środków bezpieczeństwa i środków ostrożności.

Pakiet ma również pomóc sektorowi turystycznemu w UE wyjść z pandemii, wspierając przedsiębiorstwa i zapewniając, że Europa nadal będzie najchętniej odwiedzanym przez turystów regionem na świecie.

 Pakiet Komisji dotyczący turystyki i transportu obejmuje:

 Ogólną strategia na rzecz ożywienia gospodarczego w 2020 r.

- Wspólne podejście do przywracania swobodnego przepływu i znoszenia ograniczeń na granicach wewnętrznych UE w sposób stopniowy i skoordynowany;

- Stworzenie wspólnych ram wspierających stopniowe przywracanie transportu przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa pasażerów i personelu;

- Zalecenie, uczynienia voucherów podróżnych atrakcyjną alternatywą dla zwrotu gotówki dla konsumentów;

- Stworzenie wspólnych kryteriów bezpiecznego i stopniowego przywracania działalności turystycznej oraz opracowania protokołów zdrowotnych dla obiektów hotelarskich.

 Zasada niedyskryminacji: gdy państwo członkowskie decyduje się na zezwolenie na podróż na swoje terytorium lub do określonych regionów i obszarów na swoim terytorium, powinno to robić w sposób niedyskryminacyjny - zezwalając na podróż ze wszystkich obszarów, regionów lub kraje UE o podobnych warunkach epidemiologicznych.

Przywrócenie usług transportowych w całej UE przy jednoczesnej ochronie zdrowia pracowników transportu i pasażerów:

Wytyczne przedstawiają ogólne zasady bezpiecznego i stopniowego przywracania pasażerskiego transportu powietrznego, kolejowego, drogowego i wodnego. Wytyczne zawierają szereg zaleceń, takich jak potrzeba ograniczenia kontaktu między pasażerami i pracownikami transportu, a samymi pasażerami, zmniejszając, w miarę możliwości, gęstość pasażerów.

Wytyczne zawierają również wskazówki dotyczące stosowania środków ochrony osobistej, takich jak maski na twarz oraz odpowiednich protokołów w przypadku, gdy pasażerowie wykazują objawy koronawirusa. Wytyczne zawierają również zalecenia dla każdego rodzaju transportu i wzywają do koordynacji między państwami członkowskimi w świetle przywrócenia stopniowych połączeń między nimi.

Bezpieczne wznowienie usług turystycznych:

Komisja określa wspólne ramy zapewniające kryteria bezpiecznego i stopniowego przywracania działalności turystycznej oraz opracowywania protokołów zdrowotnych dla hoteli i innych form zakwaterowania, aby chronić zdrowie gości i pracowników. Wytyczne te pozwolą ludziom bezpiecznie przebywać w hotelach, na kempingach, pensjonatach i innych obiektach noclegowych na wakacje, jeść i pić w restauracjach, barach i kawiarniach oraz udać się na plaże i inne tereny rekreacyjne na świeżym powietrzu.

Zapewnienie transgranicznej interoperacyjności aplikacji do śledzenia:

Państwa członkowskie, przy wsparciu Komisji, uzgodniły wytyczne w celu zapewnienia transgranicznej interoperacyjności między aplikacjami do śledzenia, aby obywatele mogli być ostrzegani o potencjalnym zakażeniu koronawirusem również podczas podróży po UE.

Zwiększanie atrakcyjności voucherów dla konsumentów:

Zgodnie z przepisami UE podróżni mają prawo wybierać między voucherami lub zwrotem gotówki za anulowane bilety lub podróż zorganizowaną. Potwierdzając to prawo, zalecenie Komisji ma na celu dopilnowanie, aby kupony stały się realną i atrakcyjniejszą alternatywą dla zwrotu kosztów za odwołane podróże w kontekście obecnej pandemii, co spowodowało również duże obciążenia finansowe dla biur podróży. Dobrowolne kupony powinny być chronione przed niewypłacalnością emitenta, z minimalnym okresem ważności wynoszącym 12 miesięcy i podlegają zwrotowi maksymalnie po upływie jednego roku, jeśli nie zostaną wykupione.Zrzut ekranu 2020 05 13 13.45.50


Polecamy

To też może Cię zainteresować

W najnowszym wydaniu
 
Strefa prenumeratora
ARCHIWUM ONLINE RYNKU TURYSTYCZNEGO:
Login:
Hasło:
Zapomniałem hasło


E-tygodnik
Bądź na bieżąco
Jeżeli chcesz otrzymywać w każdy poniedziałek przegląd najważniejszych informacji branżowych, zapisz się do listy subskrybentów.Jeżeli chcesz wypisać się z listy odbiorców newslettera, wpisz adres e-mailowy i kliknij "rezygnuję".
Twój e-mail