Portale internetowe Polskich Wydawnictw Specjalistycznych ProMedia sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.
Przeczytaj całość , Zamknij to okno informacyjne.
 Konstytucja dla turystyki – rządowy projekt

Projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych został przyjęty przez Radę Ministrów. Choć czeka go jeszcze proces legislacyjny, to zapewne zmiany będą niewielkie, choćby ze względu na najwyższy poziom harmonizacji, jaki ma wdrażana dyrektywa unijna.

rt 2017 08fz 15

  Projekt ustawy określa warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych na terytorium Polski, a także za granicą, w sytuacji gdy umowy z podróżnymi są zawierane przez przedsiębiorców turystycznych mających siedzibę w Polsce, w tym: sposób i zakres realizacji obowiązków informacyjnych wobec podróżnych oraz konstrukcję umowy o udział w imprezie turystycznej. Kolejną kwestią uregulowaną w propozycji przepisów są zasady funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG). Projekt ustawy wprowadza również nowe definicje funkcjonujących już pojęć, m.in. „usługa turystyczna” i „impreza turystyczna”, oraz wprowadza zupełnie nowe pojęcia, m.in. „przedsiębiorca turystyczny”. 

Obowiązek informacyjny i umowa o udział w imprezie turystycznej

Obowiązek informacyjny oraz treść umowy o udział w imprezie turystycznej zostały umieszczone w rozdziale szóstym projektu ustawy, który stanowi zasadniczą jej część, w której dokonuje się implementacja dyrektywy. Określono tu m.in. konieczne postanowienia umowy, załączniki do niej oraz informacje i zastrzeżenia, które muszą być udostępnione podróżnemu. Podróżny nie może zrzec się praw wynikających z ustawy, a postanowienia umów mniej korzystne od regulacji ustawowych będą musiały ustąpić tym zaproponowanym przez ustawodawcę. Element umowy ma stanowić informacja o zabezpieczeniach finansowych oraz zasadach modyfikacji ceny umownej, z określeniem przesłanek jej podwyższenia i obniżenia. Ponadto w rozdziale tym ujęto regulację odstępowania i rozwiązywania umów wraz z kwestiami wzajemnych rozliczeń. Według projektowanej ustawy organizator turystyki lub agent turystyczny udziela podróżnemu kilku rodzajów informacji. Jedną z tych grup są informacje dotyczące głównych właściwości usług turystycznych. Są to: miejsce pobytu, trasa i czas trwania imprezy, w tym co najmniej przybliżona data początkowa i końcowa oraz liczba noclegów zapewnianych w trakcie imprezy turystycznej, rodzaj, klasa, kategoria lub charakter środka transportu, a także informacje dotyczące przejazdów, w szczególności czas i miejsce wyjazdów oraz postojów, a jeżeli dokładny czas nie został jeszcze określony – dane o przybliżonym czasie wyjazdu i powrotu. Kolejną grupą są informacje obejmujące położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania według przepisów kraju pobytu, liczbę i rodzaj posiłków, szczegółowy program zwiedzania i atrakcji turystycznych, ewentualne usługi turystyczne świadczone w grupie oraz, jeśli to możliwe, przybliżoną liczebność grupy. Poza tym należy podać informację o wymaganiach językowych w wypadku, gdy skorzystanie przez podróżnego z niektórych usług turystycznych będzie zależało od skutecznej komunikacji ustnej,...Agnieszka Jezierska-Markocka

Wydanie: 8/2017, PRAWO

  Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Prenumerata RYNKU TURYSTYCZNEGO to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania miesięcznika prosto na biurko
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.rynek-turystyczny.pl
  • (w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.sklep.pws-promedia.pl
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Restauracji napisz skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl
Bezpłatny biuletyn

Strefa prenumeratora

Nasze serwisy


ProMedia www.pws-promedia.pl    

Hotelarz www.e-hotelarz.pl    

Restauracja www.e-restauracja.com

Rynek Turystyczny www.rynekturystyczny.pl     Polski Jubiler www.polskijubiler.pl    

Nowoczesna Stacja Paliw www.e-stacjapaliw.pl

© 2017 ProMedia Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne