polska

Interwencja Rzecznika MŚP w sprawie zwrotu subwencji

2022-08-01

PFR S.A. po interwencji Rzecznika MŚP wydał decyzję w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej uzyskanej z Programu Tarcza Finansowa 1.0.

 business 962355 1920

Przedsiębiorca prowadzący biuro podróży złożył wniosek o podjęcie przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (Oddział w Białymstoku) czynności interwencyjnych w sprawie błędnej decyzji PFR S.A. dotyczącej rozliczenia subwencji finansowej otrzymanej w ramach programu rządowego – „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”. W następstwie złożonego wniosku Przedsiębiorca zawarł z PFR umowę subwencji finansowej, na mocy której PFR przyznał mu środki w kwocie 72.000 zł. W dniu 18 maja 2021 r. Beneficjent złożył oświadczenie o rozliczeniu, w następstwie którego zgodnie z warunkami Regulaminu otrzymał decyzję, w której PFR wyliczył zwolnienie z obowiązku zwrotu subwencji finansowej w wysokości 18.000 zł wskazując, że na podaną wartość składa się jedynie 25% związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w całym okresie 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji finansowej. Przedsiębiorca nie uzyskał zwolnienia z obowiązku zwrotu dodatkowo kwoty 54.000 zł, tj. 75% subwencji z tytułu spełniania warunku utrzymania zatrudnienia w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych liczonych od końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę zawarcia umowy subwencji finansowej oraz prowadzenia działalności w branży sklasyfikowanej kodem PKD 79.12.Z „Działalność organizatorów turystyki”. Przedsiębiorca terminowo dokonał zgłoszenia wyjaśniającego (reklamacji), w której wskazał, że ze składanego do PFR oświadczenia o rozliczeniu – spełnia on wszelkie warunki do ubiegania się o umorzenie przyznanej mu subwencji finansowej w wysokości 100%, tj. w kwocie 72 000 zł, ponadto informując, że w jego ocenie formularz bankowy wprowadzał w błąd, co również było podnoszone do PFR przez Rzecznika MŚP na skutek podejmowanych interwencji.

Rzecznik MŚP w swoich licznych stanowiskach i wnioskach kierowanych do PFR występował o wydanie decyzji w zakresie umorzenia całości przyznanej subwencji, wobec faktu spełnienia wszystkich Regulaminowych przesłanek przez Beneficjenta z Programu Tarcza Finansowa 1.0. Rzecznik MŚP dodatkowo podkreślał, że Przedsiębiorca działa w branży turystycznej szczególnie dotkniętej skutkami pandemii i pomimo wieku (74 lata) od 40 lat prowadzi jedno z najstarszych w województwie kujawsko-pomorskim biur podróży. W następstwie wydania pierwotnie błędnej decyzji i przedłużającego się przez prawie 12 miesięcy postępowania wyjaśniającego przed PFR, był on zmuszony zwracać comiesięczne raty, które pokrywał ze środków prywatnych (tj. w znacznej części z emerytury i likwidacji posiadanych oszczędności). Po ponad roku od złożenia oświadczenia o rozliczeniu, wniosku interwencyjnego i ponagleniach kierowanych przez Rzecznika MŚP w zakresie zakończenia przedłużanego przez PFR postępowania wyjaśniającego (reklamacji) w dniu 28 czerwca 2022 r. została wydana decyzja w sprawie umorzenia subwencji w całości. PFR zobligowany był zwrócić Przedsiębiorcy nadpłacone środki w kwocie 24.750 zł, które ostatecznie trafiły na konto firmy.


Polecamy

To też może Cię zainteresowaćW najnowszym wydaniu
 
Strefa prenumeratora
ARCHIWUM ONLINE RYNKU TURYSTYCZNEGO:
Login:
Hasło:
Zapomniałem hasło


E-tygodnik
Bądź na bieżąco
Jeżeli chcesz otrzymywać w każdy poniedziałek przegląd najważniejszych informacji branżowych, zapisz się do listy subskrybentów.Jeżeli chcesz wypisać się z listy odbiorców newslettera, wpisz adres e-mailowy i kliknij "rezygnuję".
Twój e-mail